טרילותרפיה

טרילותרפיה היא שיטה טיפולית מעשית העושה סינתזה בין מזרח למערב, אשר פיתח זן-מאסטר ניסים אמון. השיטה משלבת בין פסיכולוגיה מערבית לבין זן-בודהיזם ועושה שימוש בטכניקות שונות של עבודה רגשית ומדיטציה על מנת לפתור מצבי מצוקה נפשיים בסדרת פגישות קצרה. הטרילותרפיה מבחינה בין הראש - שהוא החלק החושב, האחראי; הרגש - שהוא החלק היצירתי, הרגשי; והאמצע - שהוא ה"אני" האמיתי, "בעל הבית". אנחנו איננו המחשבות או הרגשות שלנו. כשמופר האיזון והראש או הרגש לוקחים שליטה, נוצרים דפוסים אשר מתקבעים לסבל ארוך שנים. הטרילותרפיה באה להחזיר את האיזון שאבד ולפוגג את הסבל.

כשאנחנו אומרים או חושבים משפטים כמו:

אני לא סומך על עצמי...

אני קשה עם עצמי...

אני לא סולחת לעצמי...

אני לא מרשה לעצמי....

אני לא שולט בעצמי....

אנו בעצם מביאים לידי ביטוי את האיזון הפנימי שהופר בתוכנו. בביטויים הללו - הראש שלנו הוא ה"אני", והרגש - ה"עצמי". הראש, שהוא הצד הזכרי שבנו, הוא קול ההיגיון. הוא הביקורתי, זה שאינו מאמין ואינו סומך על אף אחד, זה ששומר עלינו ומקפיד להיות בשליטה. כשהראש חזק מדי, הוא מדכא את הרגש ואינו מאפשר לנו להנות ולהשתחרר.

הרגש, שהיא הצד הנקבי שלנו, היא רגישה ויצירתית. היא מחפשת את החופש מהחוקים, מביעה את עצמה דרך אומנות, כתיבה, נגינה, יצרים ומיניות. כשהרגש דומיננטית מדי – היא מקטינה את הראש ולא מאפשרת לנו למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בנו.  

המצב האופטימלי הוא איזון בין הצדדים, כשהאני האמיתי שלנו – האמצע – הוא ה"הורה" הפנימי, הוא בעל הבית.

הטרילותרפיה פותחת דיאלוג בין הראש לרגש, בין שני החלקים שאנחנו רגילים לקרוא להם "אני" – בין החלק הממונה על המחשבות לבין החלק הממונה על הרגשות, ועושה הכרות עם החלק האמצעי ששומע את המחשבות וחווה את הרגשות. פרויד קרא להם 'איד', 'אגו', ו'סופר-אגו'. אנחנו קוראים להם בשמות פשוטים יותר – ראש, רגש ובעל הבית. במפגשים נלמד ביחד לדבר ולהכיר באופן אישי ונפרד את שלושת החלקים בתוכנו. נחזיר את האיזון הפנימי וההרמוניה לקשר בין הראש לרגש ונביא להתעוררות האמצע. על ידי כך נוכל לפתור מצבים נפשיים שהתקבעו למצוקות ארוכות שנים בפגישות אחדות בלבד.